o pracowni

Pracownia Technicznych Aspektów Modelowania [TAM] jest specjalistycznym warsztatem, dzielącym się na trzy działy:
TAM METAL // prowadzący: doc.dr inż. Franciszek Bromberek
TAM TKANINA // prowadzący: dr Monika Rak
TAM DREWNO // prowadzący: mgr Kamil Kusy


Ideą pracowni TAM jest zaznajomienie studentów 2 i 3 roku Wzornictwa z podstawowymi aspektami pracy z materiałami takimi jak papier, tkanina, drewno, metal oraz tworzywa sztuczne, w oparciu o ręczną i mechaniczną obróbkę. Studenci do dyspozycji mają szereg maszyn i narzędzi, a warsztat TAM nieustannie zaopatrywany jest w nowe sprzęty. Poprzez przygotowywanie wstępnych próbek, prototypów i zaawansowanych obiektów, adepci sztuk projektowych uczą się rozwiązywać problemy techniczne wynikające z pracy z powyższymi materiałami. Na późniejszym etapie eksperymentują z ich obróbką, poszukując autorskich metod opracowywania i nowych zastosowań. Pod okiem specjalistów z różnych dziedzin nabywają praktycznych umiejętności związanych z techniczną stroną modelowania materiałów, kluczowych w pracy projektanta. Zajęcia w pracowni TAM odbywają się w formie warsztatów, wzbogacanych warsztatami gościnnymi z zakresu papiernictwa [warsztaty z firmą Europapier 2015], tapicerstwa i konstrukcji mebla [warsztaty specjalistyczne 2016].